Thăn vai (trên cùng) (đối với shabu-shabu)

$39.00
販売元 石川屋

商品説明

Đơn vị 500g