Thăn vai (cho sukiyaki)

$32.00
販売元 石川屋

商品説明

Đơn vị 500g